Kultur och samtal på Månsbacken

Kultur och samtal på Månsbacken

Historia & Konsthistoria

Varje tisdag i vår med start 16 januari bjuder Röda Korset Dellenkretsen in till Kultur och samtal på Månsbacken. Tillsammans upplever Vi olika kulturinslag och samtalar om våra upplevelser. Kulturinslagen kan vara allt från gamla berättelser från bygden till fotografier och filmer.