Välkommen till en vandring i underbart vacker natur

Samling Handlarn i Ängebo 18.00 för avresa till den gamla Ramsågen i Brännås. Vi gör en rundvandring därifrån på ca 5 km. Vi passerar Strömhällan, Jubbabron och Brännåsdammen. Leden går på fin stig på kullarna ovan Svågan, en liten sträcka på väg samt längs Svågan från dammen. Medtag egen fika.