Musik, teater

Impro för alla!
En dag med drama- och improvisationsövningar!
För Dig som är 18 år och äldre
Syfte: Att få pröva på improvisationsteater och ha kul

Plats: Delsbo Tingshus
Lördag 5 oktober 2019, kl.10.00 – 15.00
TA MED EGEN LUNCH! Enklare fika finns!
Innehåll: Drama- och improvisationsövningar
Ledare: Karin Hildingsson med 32 års erfarenhet av drama, utbildad dramapedagog.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!!! Max 12 personer!
Kostnad: Medlem i Tingshusteater kostnadsfritt! Icke – medlem: 200 kr

SISTA ANMÄLNINGSDAG 23 september 2019
OBS: Du som är medlem i ATR deltar kostnadsfritt i kursen meddela detta vid Din anmälan!