Transport

Kursen för dig som har förarintyg och vill gå vidare med kustskepparintyg. Kursen ger dig kunskaper för att navigera utomskärs och till havs. Ger intygshavaren rätt att framföra fritidsskepp som är längre än 12 m och bredare än 4 m. Efter avslutad kurs kan du examineras för kustskepparintyg. Provavgiften är då 500 kronor.

Obs! För att få göra examinationen för kustskeppare så måste du först ha godkänt praktiskt prov i förarintyg (ska vara inskrivet i din intygsbok).
Vid frågor om detta, kontakta oss.