Flyktingverksamheten i Bollnäs Kommun erbjuder gratis studiecirkel i
svenska språket för dig som flyttat till Sverige.
Här får du träna på det svenska språket tillsammans med andra.
I just den här studiecirkeln lär vi oss att lyssna när andra läser högt och att
själv läsa.

Studiecirkeln är för dig som är 16 år och äldre.
Dag: torsdagar
Tid: 18.00-19.00
Lokal: Mötesplats Gärdet, Bollnäs
Ledare: Annette Söderlind
Anmälan gör du på plats när du träffar Annette.