Lindy Hopp Fortsättning HT-18 Gävle

Lindy Hopp Fortsättning HT-18 Gävle

Lindy Hopp är en swing dans från New York. Dansen skapades i Harlem på 1920 talet.