Dans

Välkommen till King Creek Kickers för att dansa Linedance.

Linedance KCK fortsättning 1 är för dig som genomgått nybörjarkursens två terminer. Du är väl bekant med grund stegen och känner dig redo att gå vidare med lite högre svårighetsgrad och tempo.

Deltagaravgift 600 kr, upp till 18 år 375 kr (båda inkl. medlemsavgift på 150 kr).

Mer information kan fås av: Irene Wiklund 076-2618941.
Läs mer på www.kingcreekkickers.se.