Dans

Välkommen till King Creek Kickers för att dansa Linedance.

Linedance KCK fortsättning 1 är för dig som genomgått nybörjarkursens två terminer.
Du är väl bekant med grund stegen och känner dig redo att gå vidare med lite högre svårighetsgrad och tempo.

Deltagaravgift 650 kr, upp till 18 år 400 kr.

Ledare: Sabrina Drugge

För mer information kontakta Kicki Lukkarinen Mail: kicki@kingcreekkickers.se
Läs mer på www.kingcreekkickers.se.