Dans

Välkommen till King Creek Kickers för att dansa Linedance.

Linedance KCK fortsättning 1 är för dig som genomgått nybörjarkursens två terminer.
Du är väl bekant med grund stegen och känner dig redo att gå vidare med lite högre svårighetsgrad och tempo.

Deltagaravgift 750 kr, upp till 18 år 400 kr.

Ledare: Sabrina Drugge

Mer information kan fås av: kicki@kingcreekkickers.se
Läs mer på www.kingcreekkickers.se.