Dans

Dansa linedance tillsammans med andra seniorer i trevlig samvaro. För att delta i denna grupp ska du ha grunderna i linedance.