Humaniora

I den här studiecirkeln läser och diskuterar vi en vald bok.
Att läsa samma bok och sedan diskutera innehållet, våra
upplevelser och tankar är en spännande resa.

Start: tisdag 19/10
Tid: 13.30-14.45
Antal träffar: 5
Ledare: Inga-Lill Bremer
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Högbovägen 3 i
Sandviken.
Kostnadsfritt.
Anmälan till SV Gävleborg tel. 020 120 28 08

Vi följer självklart coronarestriktionerna. Cirkelstart
om situationen med covid 19 tillåter.