Humaniora

I den här studiecirkeln läser och diskuterar vi en vald bok.
Att läsa samma bok och sedan diskutera innehållet, våra
upplevelser och tankar är en spännande resa.
Vi läser samma titlar och diskuterar dom.


Start: tisdag 27/09
Tid: 13.30-14.45
Antal träffar: 6
Ledare: Inga-Lill Bremer
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Högbovägen 3 i
Sandviken.
Kostnadsfritt.
Anmälan till SV Gävleborg tel. 020 120 28 08