Humaniora

Det här är en studiecirkel för dig som är senior och vill göra något mer
med den litteratur du läser. Läsningen kan bli så mycket mer när
vi diskuterar den. Vilka böcker vi ska läsa bestämmer vi tillsammans.
Dina idéer och förslag är viktiga. Välkommen till trevliga och intressanta
träffar.

Start: 24/3
Dag: tisdagar
Tid: 14.00-16.15
Antal träffar: 10
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Högbovägen 3, Sandviken.
Ledare: Inga-Lill Bremer
Anmälan till: Studieförbundet Vuxenskolan tel. 020 120 28 08
eller anmäl direkt på vår hemsida.
Studiecirkeln är kostnadsfri.