Liberala Kvinnor bjuder tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan in till en lunchserie med föreläsare och samtal kring aktuella ämnen.

Dag: Tisdag den 31 maj
Tid: Kl. 12.00 -13.00
Plats: Kyrkogatan 7

Medverkar gör Carina Hast från Kvinnojouren Blåklockan.

Temat för seriens andra träff är våld i nära relation.

De allra flesta offren för våld i nära relationer är kvinnor, och de allra flesta förövare är män. Mäns våld mot kvinnor är det mest extrema uttrycket för åsikten att kvinnors frihet är mindre värd. Därför är arbetet mot våld i nära relationer en central jämställdhetsfråga.
Trots ett ihärdigt arbete ökar det relationsnära våldet i vårt län. Vilka insatser behöver vi som kommun göra för att bromsa utvecklingen? Hur jobbar Kvinnojouren Blåklockan?

Vi bjuder på enklare lunch och kaffe. Alla är välkomna!