Ekonomi, Djur, natur & miljö

Välkommen på den 29e upplagan av Lokalekonomidagarna! Jenny Breslin, ordförande för Länsbygderådet X-ing Gävleborg och sammankallande i Loos-Kårböle vindkraftgrupp kommer att leda oss genom dagarna. Vi får bland annat lyssna på och diskutera med Jonty Leibowitz som är forskare vid brittiska Center for Local Economic Strategies, Serena Bonato, ansvarig för satsningen "Stöd för att utveckla kommuner" på Tillväxtverket samt Roland Hamlin, Projektutvecklare i Ljusdals kommun.

Datum:
5 december, start klockan 12.00
6 december avslut klockan 13.00

Ett uppdaterat program kommer inom kort. Till dess kan ni läsa mer om tidigare upplagor av Lokalekonomidagarna på www.lokalekonomidagarna.se.

Priser:
- Myndighet/kommun/företag
Hela konferensen: 2 500 kronor
Dag 1 ink middag: 1 500 kronor
Dag 2: 1 000 kronor

- Ideell förening/mindre företag
Hela konferensen: 1 500 kronor
Dag 1 ink middag: 900 kronor
Dag 2: 600 kronor

- Föreläsare/funktionär, 0 kronor

Alla priser är angivna inklusive moms.
Vi utgår från lokalproducerad och vegetarisk mat.

Anmälan sker genom webbanmälan, via mejl gavleborg@sv.se eller via telefon 020-120 28 08.
Vid anmälan ska följande uppgifter anges:
- Namn på deltagaren/deltagarna
- Adress dit fakturan ska skickas
- Vilken organisation/företag deltagaren/deltagarna representerar
- Om deltagaren medverkar hela konferensen eller delar av den
- Om deltagaren/deltagarna har behov som arrangörerna bör ha i beaktande
- Om deltagaren/deltagarna har behov av eller önskar specialkost

Sista anmälningsdag är 21 november.

Notera att logi bokas av deltagarna själva. Kostnader för logi tillkommer och betalas av deltagarna.
Kontakt Järvsöbaden: 0651-404 00, info@jarvsobaden.se
Kontakt Järvsö Turistbyrå, förmedling av boende: 0651-403 06, info@jarvso.se

För frågor om konferensens innehåll och upplägg, kontakta My Fransson, JärvsöRådet, franssonmy@gmail.com eller 070-579 96 96.