Må bra grupp - för anhöriga VT18 Hudiksvall

Må bra grupp - för anhöriga VT18 Hudiksvall

I må bra gruppen fokuserar vi på Din utveckling för att nå en god existentiell hälsa. Den existentiella hälsan handlar om hur vi tänker, känner och handlar i vårt liv. Vad är viktigt i livet, vilka är mina sammanhang, vad är meningsfullt och vad har jag för möjligheter. Vårt förhållningssätt har betydelse för hur vi mår fysiskt, psykiskt och hur vi uppfattar livet. Livssynen blir därför avgörande för om vi kan glädjas åt våra liv oavsett om vi är fullt friska eller inte.