Beteendevetenskap

Välkommen till seminarium och utdelning av Mångfaldspriset Gävleborg 2019

Program
15.00-15.20 Prisutdelning
15.20-15.40 Presentation av Mångfaldsbarometern (Kristina Mickelsson, HIG)
15.40-16.00 Inledning av Åsa Nilsson Billme (Mångfaldschef Nordea och prismottagare 2018 när Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO, delade ut pris till aktör/person som utmärkt sig inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet i finansbranschen)
16.00-16.30 Panelsamtal om mångfald i styrelsearbete (Medverkande: Åsa Nilsson Billme, Anna Leima från Ung Företagsamhet Gävleborg, Kristina Mickelsson och vinnaren av Mångfaldspriset Gävleborg 2019)
16.30-17.00 Mingel på Scandic Bollnäs trevliga terrass

Mångfaldspriset Gävleborg skapades 2018 i syfte att stimulera ökad mångfald i lokala företags- och föreningsstyrelser. Målgruppen är företag och föreningar med säte i Gävleborg och/eller med tydlig närvaro i Gävleborg – med dess styrelser och valberedningar. Priset består av 15 000 kronor och ett diplom, och skall stimulera till ett aktivt mångfaldsarbete i företags- och föreningsstyrelser i Gävleborg - samt uppmuntra till samt lyfta fram, goda och betydelsefulla insatser i dess organisationer.

Initiativtagare till Mångfaldspriset är StyrelseAkademien och Nordea i Gävleborg samt Mellansvenska Handelskammaren. Läs mer på www.mangfaldspriset.se.

Juryn Mångfaldspriset Gävleborg 2019:

Inge Olsson, KF Heros och vinnare 2018
Eva Cooper, Företagarna Gävleborg
Åsa Malmström, Mittmedia
Alicia Espinosa, Egenföretagare
Ida Mörtsell, Rottneros AB
Emelie Lundin, Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg/Bollnäs Pride
Mats Hindström, Länsstyrelsen
Staffan Thegel, för Nordea
Tomas Ahlbäck, Nordea
Andreas Garp, Mellansvenska Handelskammaren
Arnfinn Fredriksson, StyrelseAkademien Gävleborg