Hälsa & välbefinnande

Att vara "mindful", eller medvetet närvarande i nuet, är ett förhållningssätt som vi människor har med oss av naturen.
Mindfulness definieras ofta som förmågan att inrikta uppmärksamheten på ett särskilt sätt: att med avsikt vara i nuet utan att värdera det som vi uppmärksammar.
Med träning i mindfulness lär sig utövaren bl.a att minska sin stress, öka förmågan att möta svårigheter och höja sin livskvalité.