Motorsågskörkortet nivå A+B (intresseanmälan) VT-18 SÖDERHAMN

Motorsågskörkortet nivå A+B (intresseanmälan) VT-18 SÖDERHAMN

Djur, natur & jakt

Studiecirkeln leds av instruktör och avslutas med teoriprov och uppkörning, som leder till motorsågskörkort behörighet A+B. De olika delmomenten beskrivs på www.sakerskog.se För mer information kontakta instruktören Olle Sjöström tel. 073-066 00 13