Musik, teater

Musikteori för nybörjare är till för dig som vill lära dig mer om musikens byggstenar.
Vi lär oss det musikaliska språket.
Rytmik, Ackord och melodi.
Vi kommer att lära oss enklare skalor och ackord samt testa att använda kvart- och kvintcirkel.
Allt sker i en lättlärd miljö där alla får låna en varsin keyboard och kan följa med i praktiken när läraren förklarar.

När du är färdig med kursen så har du fått kunskapen att börja förstå poplåtens uppbyggnad och kan själv börja använda dig av teorin i ditt musicerande.