Naturvandring med målet Hanebo Kyrka

Naturvandring med målet Hanebo Kyrka

Följ med på naturvandring som startar vid Västansjö skola kl. 07,00. Vandrarna beräknas passera Flinks i Lotan 08.00. Medtag eget "skaftning" och kläder efter väder. Möjlighet finns att dricka kyrkkaffe på Hembygdsgården Ol-Nils i Hårga. Välkommen www.hembygd.se/hanebo