Hantverk & konst

På denna cirkel kan du få grundkunskap i vilken typ av betong som är bra att använda till mindre dekorationsföremål, hur du blandar ihop betongen, prova på materialets egenskaper samt idéer om vad du kan göra och vad du kan gjuta i.