Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

Hur hanterar du eller hur har du hanterat förluster i ditt liv? Kan du minnas utan att det smärtar?
Sorgen är ofta en ofullbordad kommunikation av känslor som aldrig fick uttryckas då det fanns
möjlighet till det. Det kan vara en skilsmässa, separation, dödsfall av någon närstående eller ett
husdjur. Förlusterna kan vara många och väldigt olika men en sak är oftast gemensam. De gör ont
djupt inne i hjärtat.
Det finns dock något som kan lätta på smärtan som sorgen bär med sig. Sorgbearbetning är en
metod som hjälper dig fullborda den ofullbordade kommunikationen.
Denna föreläsning kommer ge dig en bättre insikt i vad som kan ligga till grund för din sorg och hur
du kan lätta på smärtan. Jag kommer genom egna exempel från mitt liv visa vad som kan ligga till
grund för en sorgereaktion, hur omgivningen agerar, hur jag själv agerat och varför, samt hur jag
fann min väg till läkning. Vi kommer även gå in på hur du möter någon som nyligen varit med om
en förlust och hur du kan hjälpa på bästa sätt.
Varmt välkomna // Johan Sjölund

Föreläsningen kostar 220:- om ni bokar och betalar in före den 1/12. Betala på plats så kostar det 250:-. Alla som kommer på föreläsningen kan köpa Sorginstitutets bok om sorgbearbetning av John W James och Russel Friedman till rabatterat pris 200:- istället för 250:-. Macka och kaffe ingår under föreläsningen.

Plats: Plangården
Plangatan 11, Sandviken


Anmälan görs senast den 25/1 via mail eller telefon:
Mail: sjolundwellness@gmail.com
Telefon: 076-7699991
Swishnummer för betalning:
1233466836