Hälsa & välbefinnande

Nina Holst belyser sin egen livsväg i föreläsningen
'Inspiration till friskhet'. Fokus är satt på personlig utveckling
där olika mentala processer och fungerande hälsoaspekter
tog henne till ett hälsosamt liv och ur en svår ätstörning.
Men måste man vara frisk för att vara sund?

Dag: fredag 9 oktober
Tid: 16.30-17.30
Plats: Bollnäs Folkhögskola, Baldursalen
Antal platser: 30

Föreläsningen görs i samverkan med Hjärnkoll Gävleborg.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid 19.

Anmälan görs till: camilla.lucchesi@sv.se tfn. 026 456 17 91
Föreläsningen är kostnadsfri.