Genom vår cirkel blir du säkrare och mer effektiv vid röjning i skog och mark. Studiecirkeln leds av instruktör och kan avslutas med teoriprov och uppkörning som leder till röjsågskörkortet. De olika delmomenten beskrivs närmare på www.sakerskog.se. Datum och tider kommer längre fram. För mer info kontakta instruktören Olle Sjöström te. 073066 00 13