Djur, natur & miljö

Genom vår cirkel blir du säkrare och mer effektiv vid röjning i skog och mark. Studiecirkeln leds av instruktör och avslutas med teoriprov och uppkörning som leder till röjsågskörkortet. De olika delmomenten beskrivs närmare på www.sakerskog.se. Datum och tider kommer längre fram. För mer infirmation ring instruktören Olle Sjötrömn tel 073-066 00 13