Språk

Cirkeln koncentrerar sig på talad vardagsryska. Att lära sig det ryska alfabetet. Att kunna förstå vad som står på skyltar. Att kunna kommunicera på ryska till vardags i olika sammanhang. Välkommen till en spännande språkcirkel.