Välkommen till ett utbildningstillfälle där du får lära dig hur du som cirkelledare eller rapporteringsansvarig för ett kulturarrangemang hanterar din E-lista.
Folkbildningsrådet har beslutat om att alla listor skall vara E-listor från och med 20220101. Det innebär att man inte längre kan välja att ha en traditionell papperslista. E-listan har många fördelar för dig som ledare vilket du kommer att upptäcka när du lär dig den.
Vi ser gärna att du innan utbildningstillfället tagit del av den information om E-listor som finns att hitta via följande länk
E-tjänst
Vid utbildningstillfället har du sedan möjlighet att få genomgång av ställa frågor om det du tycker är oklart.
Utbildningen kommer att ske via mötesplattformen Zoom därför är det viktigt att du lämnar din mailadress när du anmäler dig så att vi kan skicka länken till dig.
Behöver du en kortare introduktion till Zoom för att kunna delta meddela det till oss när du anmäler dig.