Hälsa & välbefinnande

Samtalsgruppen för själverfarna riktar sig till personer med egen erfarenhet av bipolär sjukdom och/eller depressionssjukdomar. Gruppen består av människor med gemensamma erfarenheter och upplevelser vilket gynnar en otvungen stämning och att man vågar vara öppen med sina problem och utbyta erfarenheter av såväl praktiska som känslomässig natur. Modellen har visat sig vara en väl fungerande grupprocess för att lindra oro och förbättra välbefinnandet hos de drabbade. I gruppen gäller tystnadslöfte vilket ger trygghet samt skapar respekt för varandra.
Deltagandet är kostnadsfritt och sker i samarbete med Föreningen Balans i Gävle.