Hälsa & välbefinnande

Samtalsgrupp för personer med depressionsproblematik

Samtalsgruppen riktar sig till personer med bipolär sjukdom och/eller depressionssjukdomar. I gruppen för egenerfarna har man upplevt sig få en bättre insikt och acceptans av att ta del av andras erfarenheter samtidigt som man känt en avlastning av att få lätta på trycket när man har träffat människor med likartad problematik. I gruppen gäller tystnadslöfte vilket ger trygghet samt skapar respekt för varandra.

Deltagandet är kostnadsfritt och sker i samarbete med Föreningen Balans i Gävle.