Hälsa & välbefinnande

Den här samtalsgruppen är för dig som är förälder i en NPF-familj.
Tillsammans kan vi hitta vägar att balansera en utmanande vardag.
Vi kommer att ha fokus på dig som anhörig och syftet är att du ska känna dig stärkt i rollen som förälder.
Samtalsgruppen sker i samverkan med Attention Söderhamn.