Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

Många lever med ofrivillig ensamhet. Att bryta ofrivillig ensamhet kan vara svårt.
I den här samtalsgruppen träffas vi och samtalar om hur vi upplever vår situation och
vi möter andra i liknande situation. Vi kommer också att ta del av litteratur som
ger oss förslag på hur vi kan bryta vår ensamhet. Tillsammans samlar vi på oss
olika verktyg för att ta oss vidare.

Studiecirkeln är en del av Projekt MINDSET och vänder sig till personer i
ett utanförskap.
Läs mer om Projekt MINDSET på: www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/projekt-och-uppdrag/projekt-mindset/

Cirkelledare: Camilla Lucchesi
Start: 9/8
Dag: Måndagar
Tid: 10.30-12.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Stationsgatan 15, Bollnäs.
Antal träffar: 6
Antal platser: 8
Studiecirkeln är kostnadsfri.
Kontakta Projekt Mindset: malin.westberg@sv.se