Hälsa & välbefinnande

Den här samtalsgruppen är för dig som är senior och som önskar ny inspiration i vardagen.
I samtalsgrupperna fokuserar vi på de dagar som kommer. Det finns en tydlig struktur för samtalen
och ett nytt 'livstema' för varje tillfälle. Samtalen utgår från samtalskorten 'Livsmod, livsglädje, livsmening -
När livet utmanar'. I samtalet undersöker vi tillsammans, utifrån temat, hur vi kan hitta inspiration
i vardagslivet. Och självklart fikar vi tillsammans.

Dag: Torsdagar
Start: 22/10
Antal träffar: 5
Tid: kl. 10.00-12.30
Plats: Röda rummet Studieförbundet Vuxenskolan, Högbovägen 3, Sandviken
Antal platser: 8
Ledare: Inga-Lill Bremer, Cecilia Wändell
Studiecirkeln är kostnadsfri
Anmälan till: Studieförbundet Vuxenskolan tel. 020 120 28 08 eller direkt på vår hemsida www.sv.se