Hälsa & välbefinnande

Den här samtalsgruppen är för dig som är senior och som önskar ny inspiration i vardagen.
I samtalsgrupperna fokuserar vi på de dagar som kommer. Det finns en tydlig struktur för samtalen
och ett nytt 'livstema' för varje tillfälle. Samtalen utgår från samtalskorten 'Livsmod, livsglädje, livsmening -
När livet utmanar'. I samtalet undersöker vi tillsammans, utifrån temat, hur vi kan hitta inspiration
i vardagslivet. Och självklart fikar vi tillsammans.

Dag: torsdagar
Start: 31/3 2022
Antal träffar: 5
Tid: träff 1 och 5 kl. 13.00-15.15 träff 2,3,4 kl. 13.00-14.30
Plats: Gröna rummet Studieförbundet Vuxenskolan, Högbovägen 3, Sandviken
Antal platser: 5
Ledare: Inga-Lill Bremer
Studiecirkeln är kostnadsfri
Anmälan till: Studieförbundet Vuxenskolan tel. 020 120 28 08 eller direkt på vår hemsida www.sv.se