Hantverk & konst

På den här kursen får du skapa med lera och använda dig av olika tekniker. Kursledare är Katia Eder som driver Bloms keramik i Långhed.
Kursen som är en del i Långheds skaparting inleds 08.45 med en frukost och presentation av samtliga ledare på Bygdegården. Dagen avslutas med gemensam middag 17,00.