Hantverk & konst

I den här kursen kommer kursledare Barbro Ager att lotsa deltagarna in i broderandets sköna konst. Hon berättar om olika material, syteknik och hur man kommer igång att brodera. Deltagarna får också arbeta med yllebroderi med garn som Barbro själv färgat.
Kursen som är en del i Långheds skaparting inleds 08.45 med en frukost och presentation av samtliga ledare på Bygdegården. Därefter förflyttar man sig till Hökens smedja som ligger på gångavstånd från bygdegården. Där får ni under dagen lunch och kaffe innan vi återsamlas på Bygdegården för en gemensam middag kl 17.00