Djur, natur & miljö

Att skogsbada innebär att vistas i naturen med en medveten närvaro och öppna sinnen mot naturen. Att avsätta tid i skogen som levande miljö främjar vår hälsa.
Under dessa skogsbad kommer ni att få prova några vägledda övningar som hjälp till återhämtning.

Vi utgår från parkeringen vid Malnbaden och därifrån beger vi oss ut i skogen tillsammans.

För dig med sjukersättning, aktivitetsersättning eller habiliteringsersättning är aktiviteten kostnadsfri.