Skriv ett liv (intresseanmälan) HT-18 GÄVLE

Skriv ett liv (intresseanmälan) HT-18 GÄVLE

Historia & Konsthistoria, Humaniora, Media & kommunikation, Övrigt

Varje enskild människa bär på en unik historia som är viktig att ta till vara innan den faller i glömska. Bär du på minnen som du skulle vilja skriva ner och bevara till kommande generation, eller vill du skriva om någon i din släkt? Kanske har du något fint eller dramatiskt barndomsminne du vill skriva om? Eller du kanske har kunskaper du vill bevara för eftervärlden? Om din berättelse blir lång eller kort spelar ingen roll - den är ändå lika intressant. I den här cirkeln får du hjälp och inspiration till att fånga upp och skriva ner sådant som du vill bevara. Du får tips om hur du kan strukturera och sammanställa din berättelse samtidigt som vi inspirerar varandra och tillsammans sätter fart på minnet genom att fokusera på olika teman. Vi tittar också på litterära förebilder inom den självbiografiska genren samt diskuterar språkfrågor.