Media & kommunikation

Genom metoden Write Your Self får du lära dig att använda skrivandet som uttryckssätt. Write Your Self är särskilt utvecklat för människor som har upplevt trauma – och vad som är trauma avgör du själv.
Metoden utgår helt och hållet från din egen upplevelse och förmåga. Inga förkunskaper krävs. Ta med egen dator, eller block och penna.

Cirkeln leds av Elisabet Greek, som är journalist, författare och certifierad vägledare i metoden Write Your Self.