Humaniora

Vi skriver om vårat liv, antingen om hela livet eller om några extra intressanta år.


Start: tisdag 04/10
Tid: 13.30-14.45
Antal träffar: 5
Ledare: Inga-Lill Bremer
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Högbovägen 3 i
Sandviken.
Kostnadsfritt.
Anmälan till SV Gävleborg tel. 020 120 28 08