Släktforskning fortsättning (intresseanmälan) HT-18 GÄVLE

Släktforskning fortsättning (intresseanmälan) HT-18 GÄVLE

Historia & Konsthistoria, Humaniora

För dig som redan har börjat släktforska. Vi tittar på kamerala och juridiska arkiv, t.ex. mantalslängder, bouppteckningar, domböcker, krigsarkivet, m.m. Vi tränar att läsa gamla handstilar. Abonnemang hos Arkiv Digital ingår i deltagaravgiften under studiecirkelns gång. För mer info om cirkelns upplägg, kontakta ledaren Marianne Gustavsson, 073 520 71 39 alt. 076 847 06 24, marianne.m.g@telia.com