Musik, teater

Syfte: Att få grunderna i improvisationsteater
Mål: Att våga improvisera och ha kul.
Innehåll: Drama och improvisationsövningar.
Ledare: Karin Hildingsson, Dramapedagog.
Kostnad 150kr (Medlemskap i Tingshusteatern ingår)
Sista anmälningsdatum: 24:e januari