Hantverk & konst

Slöjdcafe på Unitis (Röda Kvarn). Ljusdal första tisdagen i
varje månad, start 2/10 kl 17.30-19.30
kontakt Ulrika 070-2534891