Media & kommunikation

En workshop med fokus på samtal kring sociala medier och dess användande. Hur kan vår förening använda oss av sociala medier? Vilka fördelar respektive nackdelar finns det? Vilka moraliska aspekter finns det kring sociala medier och dess användande? Hur förhåller vi oss till källor och källkritik? Hur formar sociala medier våra beteenden och sättet vi interagerar?

Välkommen att delta!