Vi fortsätter med succén från 2017 och 2018. Från 8 år. Max 12 deltagare. 150:/barn. Lunch och material ingår.
Kursledare: Anna Thunell och Mia Eberson Skjefstad.

Endagskurser kostar 350:- för medlemmar i SHR ansluten förening. 450: för övriga.
Tvådagarskurser kostar 600:- resp. 700:-
Obligatorisk föranmälan till samtliga kurser senast 14 dagar före kursstart, begränsat antal.
Bindande anmälan via slöjdkalendern på hemsidan, www.hemslojden.org/arbra.
Viss materialkostnad kan tillkomma på en del av kurserna. Ta med medlemskort.
Utförlig " bra att ta med " listor skickas till deltagarna efter anmälan till kurserna.