Smideskurs på Fornhemmet i Arbrå. Vi går igenom de vanligaste smides-teknikerna som, sträcka, brädda, klyva, och dona hål och tillverkar traditionella föremål som du självklart kan ta med Dig. Kursen inkluderar även lite materiallära och ytbehandling. Material och lån av smidesverktyg ingår.
Kursledare: Smeden Frank Fullkrug.

Endagskurser kostar 350:- för medlemmar i SHR ansluten förening. 450: för övriga.
Tvådagarskurser kostar 600:- resp. 700:-
Obligatorisk föranmälan till samtliga kurser senast 14 dagar före kursstart, begränsat antal.
Bindande anmälan via slöjdkalendern på hemsidan, www.hemslojden.org/arbra.
Viss materialkostnad kan tillkomma på en del av kurserna. Ta med medlemskort.
Utförlig " bra att ta med " listor skickas till deltagarna efter anmälan till kurserna.