Med enkla medel tillverkar vi stämplar och trycker mönster på tyg med folkkonst som inspiration.
Kursledare: Textilkonstnär- Elena Semenova Esmail från Hudiksvall.

Endagskurser kostar 350:- för medlemmar i SHR ansluten förening. 450: för övriga.
Tvådagarskurser kostar 600:- resp. 700:-
Obligatorisk föranmälan till samtliga kurser senast 14 dagar före kursstart, begränsat antal.
Bindande anmälan via slöjdkalendern på hemsidan, www.hemslojden.org/arbra.
Viss materialkostnad kan tillkomma på en del av kurserna. Ta med medlemskort.
Utförlig " bra att ta med " listor skickas till deltagarna efter anmälan till kurserna.