OBS! pga. corona-situationen är sommarkurserna framflyttade till hösten 2020. Vi återkommer med nytt datum. Du som tidigare anmält dig som deltagare meddelar vi nytt datum senare. Du som intresse-anmäler Dig efter 25/5 meddelas när nytt datum är bestämt.

Magin mellan färskt och torrt trä är fascinerande och blir påfallande märkbart i tillverkningen av en krympburk. En torr botten omsluts av stommen i färskt trä.
En tvådagarskurs där vi börjar med att leta rätt virke i skogen, som vi sedan under handledning bearbetar till en färdig krympburk. Ingen förkunskap behövs. Medtag täljkniv och plåster.
Nedre åldersgräns 12 år.
Tvådagarskurserna kostar 600:- för SHR- ansluten förening. Ta med ditt medlemskort. Övriga 700:-.
Obligatorisk anmälan tillsamtliga kurser senast 14 dagar före kursstart, pga. begränsat antal deltagare. Barn från 12 år kan delta.
Bindande anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, Tfn:020-120 28 08 eller http://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/
Viss materialkostnad kan tillkomma på en del av kurserna.
Utförliga" bra att ta med " listor skickas till kursdeltagarna i god tid innan kursstart.
Välkommen med din anmälan.