Hantverk & konst

Magin mellan färskt och torrt trä är fascinerande och blir påfallande märkbart i tillverkningen av en krympburk. En torr botten omsluts av stommen i färskt trä.
En tvådagarskurs där vi börjar med att leta rätt virke i skogen, som vi sedan under handledning bearbetar till en färdig krympburk.

Ingen förkunskap behövs. Medtag täljkniv och plåster.

Nedre åldersgräns 12 år.

OBS! Bindande anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan! Senast 14 dagar före kursstart.

Betalning sker till Arbrå Hemslöjdsförening, separat information om detta kommer innan kursstart.
Pris: 700kr (600kr för medlemmar i Hemslöjdsföreningen.)

Viss materialkostnad kan tillkomma på en del av kurserna.
Utförliga" bra att ta med " listor skickas till kursdeltagarna i god tid innan kursstart.

Välkommen med din anmälan.