OBS! pga. corona-situationen är sommarkurserna framflyttade till hösten 2020. Vi återkommer med nytt datum. Du som tidigare anmält dig som deltagare meddelar vi nytt datum senare. Du som intresse-anmäler Dig efter 25/5 meddelas när nytt datum är bestämt.
Klyv tunt och hugg smått. Lär Dig tälja med yxa och kniv i färskt trä. Klyva och hugga fram ämnet. Gör dina egna köksredskap och skedar. Ta med förkläde och egen täljkniv om du har. Ledare är Niklas Karlsson. OBS: bindande anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, Tfn: 020-120 28 08 eller http://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg.
Kurskostnad Tvådagarskurser, 600:- för SHR ansluten förening medlem. Övriga 700:- Ta med ditt medlemskort. Begränsat antal deltagare. Deltagare från 14 år kan vara med.
Viss materialkostnad kan tillkomma på en del av sommarkurserna.
Utförliga "bra att ta med "-listor skickas till kursdeltagarna i god tid innan kursstart.